Witam na stronie internetowej poświęconej psychologii w praktyce śledczej,

głównie profilowaniu kryminalnemu nieznanego sprawcy przestępstwa,

czyli mojej aktywności zawodowej, jak i wielkiej pasji ~~ Jan Gołębiowski.

 

Zapraszam również na fanpage na Facebook'u , gdzie na bieżąco komentuję "wydarzenia kryminalne".


Jestem absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii SpołecznejJan Gołębiowski, fot. K. Serafin w Warszawie www.swps.edu.pl (rok uzyskania dyplomu 2001), ukończyłem również studium podyplomowe dla biegłych sądowych na Uniwersytecie Śląskim (opiekun prof. J. Stanik), a także odbyłem kurs w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Polsce dotyczący opiniowania na potrzeby procesowe.


Brałem udział w licznych kursach specjalistycznych w kraju i za granicą, między innymi: „Prowadzenie debriefingu” kurs organizowany przez Komendę Główną Policji, „Facylitacja pracy w grupie, proces grupowy” Peacemaker Institute, Montague, Massachusetts, USA, „Współpraca z laboratorium kryminalistycznym w działaniach kontrterrorystycznych” International LawEnforcement Academy Budapeszt, Węgry - www.ilea.hu, „Śledztwa w sprawach seryjnych zabójstw” oraz „Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw” (kursy w trybie on-line) Knowledge Solutions San Diego, Kalifornia USA - www.corpus-delicti.com, „Seksuologia Sądowa” kurs organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, „Opiniowanie w zakresie następstw psychologicznych i zdrowotnych związanych z mobbingiem" kurs organizowany przez Instytut Psychosomatyczny.

W latach 2005 – 2008 pracowałem jako psycholog w Sekcji Psychologów Komendy Stołecznej Policji.

 Od 2004 roku prowadzę zajęcia fakultatywne w SWPS „Wprowadzenie do Psychologii kryminalnej”, „Przestępstwa seryjne
– perspektywa psychologiczno- kryminologiczna”, „Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw”,
„Zastosowanie Psychologii w negocjacjach kryzysowych”.

W lipcu 2010r. założyłem Centrum Psychologii Kryminalnej.

Występuję  w roli biegłego sądowego, jestem wpisany na listę biegłych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. 

Obecnie pracuję na Oddziale Psychiatrii Sądowej MSCZ.

Jestem członkiem Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez dwie kadencje byłem członkiem zarządu, koordynowałem Zespół Psychologii Śledczej  - www.ptp.org.pl/warszawa

Należę również do Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce www.spswp.org.pl

Jako reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii www.pssiap.org uczestniczyłem w pracach
nad Ustawą o Zawodzie i Samorządzie Zawodowym Psychologów.

 

 

Podziel się na mediach społecznościowych: